فایل باز- شناسایی انواع الکل ها :: پانیذ


فایل باز- شناسایی انواع الکل ها

درخواست حذف این مطلب
شناسایی انواع الکل ها


الکل ها ملکول های آلی دارای اتم کربن با هیبریداسیون sp3 که به گروه هیدرو یل (oh) متصل شده، هستند. در الکل ها اگر کربن متصل به گروه هیدرو یل تنها به یک اتم کربن متصل شده باشد آن را الکل نوع اول و اگر به دو اتم کربن متصل باشد الکل نوع دوم و اگر با سه اتم کربن پیوند داشته باشد الکل نوع سوم می گویند............ در ادامه با ما همراه باشید تا با پرداخت مبلغی اندک به کلیه اطلاعات ارزشمند این فایل دسترسی پیدا کنید و حمایتی باشد از ما تا بتوانیم محصولات درخور و شایسته ی دیگری به شما عزیزان ارائه بدهیم. با تشکر از شما دوست عزیز
ید و فایل