فایل باز- جزوه دستنویس درس مدلسازی و شبیه سازی فرایندهای صنعت نفت با کیفت عالی :: پانیذ


فایل باز- جزوه دستنویس درس مدلسازی و شبیه سازی فرایندهای صنعت نفت با کیفت عالی

درخواست حذف این مطلب
جزوه دستنویس درس مدلسازی و شبیه سازی فرایندهای صنعت نفت با کیفت عالی

این جزوه مربوط به درس مدلسازی و شبیه سازی فرایند های صنعت نفت در شیراز می باشد که توسط اقای ظرافت تدریس می کردد. با دریافت این فایل، از نوشتن جزوه این درس راحت خواهید شد. این جزوه بدون شک ریز صحبت های را شامل بوده و پیش از ید می توانید 30 صفحه ابتدای آن را رایگان نمایید.
ید و فایل