فایل باز- نمونه سوالات و درسنامه درس سیستم های کنترل توزیعی dcs :: پانیذ


فایل باز- نمونه سوالات و درسنامه درس سیستم های کنترل توزیعی dcs

درخواست حذف این مطلب
نمونه سوالات و درسنامه درس سیستم های کنترل توزیعی dcs


با دریافت این فایل، نمونه سوالاتی که تا کنون در امتحان dcs مطرح شده را در اختیار خواهید داشت. در واقع با توجه به تجربه ما، سوالات معمولا تغییر چندانی نخواهند داشت و در امتحانات اینده، با احتمال بالا تکرار خواهند شد. در این فایل جزوات تدریس شده این درس در شیراز نیز قرار داده شده است.
ید و فایل